Artēzisko aku likvidācija.

Lai arī artēzisko aku jeb dziļurbumu kalpošanas laiks ir mērāms vairākos gadu desmitos, tomēr pienāk brīdis, kad akas darba mūžs ir beidzies un ir nepieciešama tās likvidācija (tamponāža). Lai aizsargātu artēziskā ūdens resursus, tie dziļurbumi, kuri vairs netiek izmantoti ūdensapgādei, ir jālikvidē. Urbuma likvidācijas procesā, urbums tiek attīrīts, pēc tam urbuma stobrs tiek piepildīts ar granti, māla šķīdumu, cementa maisījumu, saskaņā ar tamponāžas darbu tehnoloģiju. Šo darbu veikšanai, tāpat kā jaunu dziļurbumu ierīkošanai, ir vajadzīga LVĢMA izdota licence, tas nozīmē, ka šos darbus ir tiesīgas veikt tikai licencētas sabiedrības.