Filtra urbums/”spice”

Filtra urbumos (ierīkojami ar urbšanas tehniku) un „spicēs” (ierīkojamas bez urbšanas tehnikas) tiek iegūts un patēriņam izmantots gruntsūdens. Filtra urbumu galvenā atšķirība no „spices” ir izmantoto cauruļu diametrs. Ja filtra urbumu ierīkošanai parasti izmanto 114 mm metāla caurules vai 110/125 mm PVC caurules, kas pieļauj dziļurbumu sūkņu uzstādīšanu, tad „spices” ierīkošanai parasti izmanto neliela diametra (40 – 50 mm) caurules, kuru augšpusē tiek uzmontēts ūdensapgādes sūknis. Šī ūdensapgādes veida galvenā priekšrocība, salīdzinot ar artēzisko urbumu, ir samērā nelielās izmaksas, tomēr ņemot vērā to, ka šajās konstrukcijās tiek izmantots sieta filtrs, kurš gadu gaitā mēdz aizsērēt, to kalpošanas laiks ir īsāks kā dziļurbumam. Tāpat jāņem vērā tas, ka filtra urbumu ierīkošana ir iespējama tikai atsevišķās vietās, kur kvartāra slānī atrodas rupjas smilts vai grants nogulumi, kuri ir izmantojami ūdens iegūšanai (parasti jūras piekrastē vai netālu no tās). Par cik filtra urbumos un spicēs tiek izmantots gruntsūdens, tas bieži vien ir baktereoloģiski vai ķīmiski piesārņots (it sevišķi biezi apdzīvotās teritorijās – dārziņos, intensīvi apdzīvotās privātmāju teritorijās) un ir izmantojams tikai tehniskām vajadzībām.